En ormereduksjon har et enkelt sett med gir som roterer i en vinkel til inngående ormeaksel. Utgangsakselen har et snekkegir montert på. Utgangsakselen kan enten være enkelt eller dobbelt forlenget. Hule orm reduksjonsmidler blir mer vanlig i USA og tilbyr flere fordeler fremfor solide orm reduksjonsmidler. De kan også monteres i flere posisjoner, noe som reduserer vedlikeholdet. De har også en tendens til å produsere mindre støy enn reduksjonsanordninger med solid aksel.

Produsenter av snekkegir leverer godkjente smøremidler. Disse smøremidlene er godkjent for bruk i reduksjonsrørene deres. Reduseringsprodusenten vet fra testing hvilke som fungerer best. Ikke bruk ikke-godkjent "girolje" da dette kan føre til at reduksjonsventilen svikter. Det er også viktig å vurdere forventede driftstemperaturer, belastninger, driftssyklus og hastigheter når du velger riktig smøremiddel. De fleste smøremidler er egnet for en rekke typiske driftsforhold.

En ulempe med snekkegirsett er at de krever en innkjøringsperiode for å fungere skikkelig. Selv om ormene er laget av bronse, er de mykere enn stål. Dette gjør at de kan absorbere store støtbelastninger. Hypoide girmotorer oppnår også høyere effektivitet enn snekkegirmotorer over et forhold på 30:1. Hypoide girmotorer har også lavere treghet og høyere dreiemomentoverføring sammenlignet med snekkere.

Effektiviteten til en snekkegirreduksjon avhenger av hastigheten og forholdet. Tapene ved girnettet, smøremiddelvindingen og oljetetningsleppene påvirker også effektiviteten. Effektiviteten avhenger også av omgivelsestemperatur og driftstemperatur. I tillegg er reduksjonsinnbrudd også viktig. Omfattende dynamometertesting er en effektiv måte å bestemme effektiviteten til reduksjonsgiret på, men felttesting er en mer realistisk evaluering under varierte driftsforhold.

Snekkegirredusere har en iboende ulempe. Mens andre girredusere bruker to girtrinn, produserer de ikke dreiemomentet som er nødvendig for å drive en maskin. Snekkegirreduksjonsmidler sløser mer energi fordi tannhjulstennene ikke kommer i kontakt med hverandre. Dessuten bruker de mer energi enn sine stålkolleger. Dette kan føre til en høy strømregning. Så hvis du vurderer å kjøpe en ormereduksjon, les videre for å finne ut hvorfor dette alternativet kan være bedre for driften din.

Redusere for snekkegir er mye brukt i applikasjoner med lav til moderat hestekrefter. De er et godt valg for lavhastighetsapplikasjoner på grunn av deres høye forhold og dreiemomentutgangsmultiplikatorer. Redusere for snekkegir brukes også i tuninginstrumenter, medisinsk testutstyr, heiser, transportbånd og sikkerhetsporter. Fordelene med ormreduksjonsmidler fremfor spiralformede girreduksjoner er klare. De kan monteres i flere posisjoner, slik at du kan finne den som passer for din operasjon.

En annen fordel med en ormereduksjon er at den tåler høy belastning. Snekkegir har en dobbel hals, noe som er nyttig for håndtering av tung belastning. Den doble halsdesignen tillater også en tettere forbindelse mellom ormen og giret. Snekkegir må monteres riktig for å overføre dreiemoment. En kilespor monteringsmetode er mest brukt. Et kilesporfeste er en metode der flere kontaktpunkter med giret og akselen bores inn i navet. Stillskruen settes inn i giret for å fullføre monteringen.