Sortiment for DIR, DIRA, DILR og DILRA skivekoblinger

DILR og DILRA Type koblingen er en direkte erstatning for å få en flytende akseldesign girkobling. DILR/DILRA er designet for å bruke hubene i dag om kundens utstyr. DILR -fallet i erstatning kan bli produsert noe kortere enn DBFF og mellomlegg vil trolig bli brukt for enkel vedlikehold. DILRA er justerbar ved bruk av en SLD (Shaft Locking Device) for å foreta aksial eller lengdejustering. Fremtidsutsikter med flere deler med koblinger med tilsvarende lengde kan lagre 1 ekstra avstandsstykke som kan brukes som erstatning for ekstra enn en enkelt kobling.
Hvis sluttbrukeren krever at stive nav leveres med all koblingen, vil en DIR eller DIRA Variety -kobling trolig være tilrådelig, og BSE (avstand mellom akselender) må spesifiseres.
Forventet informasjon og fakta:
Sluttforbrukeren må være klar til å gi neste informasjon når han kontakter teknisk assistanse:
Motorhestenergi og -hastighet (inneholder girboksforhold ¡§C inngang og utgang).
Stive navstørrelser (hvis klienten jobber med dagens F-Style stive girkoblingsnav).
DBFF eller avstand som involverer flensflater på de stive navene for DILR Sort.
BSE -akselskille kan være spesifisert for DIR -skjema.
Akselstørrelser for stive nav DIR og DIRA Form koblinger.
For de største borestørrelsene, sjekk med Gear Coupling Catalog-sidene F-Style stive nav.

MERKNADER: