kjedekomponenter

Precision rullekjede, elementer og koblinger bak
Presisjonsrullkjeden i stål er et enormt produktivt og allsidig tegn på overføring av mekanisk kraft, som inni området industrielle applikasjoner, har praktisk talt helt erstattet alle andre typer kjeder som tidligere ble brukt. Illustrasjonen nedenfor viser elementelementer i den ytre nettstedslinken og den indre hyperlenken til en veldig enkel rullekjede. Som illustrert inkluderer presisjonsstålrullkjeden en serie journallagre som holdes i presis forbindelse til hverandre gjennom de begrensende leddplatene. Hvert enkelt lager inneholder en lagertapp og bøssing som kjederullen ruller på. Lagerstiften og bøssen er herdet for å tillate artikulasjon under store trykk, og også for å tåle alle lastbærende trykk og girvirkning som gis gjennom kjedevalsene. Alle kjeder er klassifisert i henhold til stigning (avstanden mellom sentrene til tilstøtende lagerstifter), rullediameter og bredde mellom indre plater. Til sammen kalles disse dimensjonene girdimensjoner, ettersom de fastslår form og bredde på tannhjulstennene.
Vanlige tilbakekoblinger
Kjedekomponentene og forbindelsesleddene som er vist, er kun veiledende for typene der ute. Vennligst henvis på de riktige produktene til elementene som er relevante for personlige kjeder.
De er fulle samlinger for bruk med alle størrelser og typer kjeder. Enheten inneholder to indre plater presset på buskene som bærer rullene. (Indre hyperkoblinger for bruk med buskkjeder har ingen ruller).

MERKNADER: