Når du har en motor eller en girkasse, vil du sannsynligvis se en kopling i aksjon. Den kobler de to akslene sammen, overfører kraft og tillater en liten feiljustering mellom de drevne akslingene. Selv om de vanligvis er enkle å oppgradere eller erstatte, er koblinger ikke bare for motorer og girkasser. De tjener mange andre formål også. Her er noen eksempler på hvorfor koblinger er viktige for din maskin eller girkasse.

Væskekoblinger – Disse væskekoblingene fungerer etter Fottinger-prinsippet og overfører dreiemoment gjennom transmisjonsvæske. De består av fire grunnleggende deler: en impeller, turbin og stator. Turbinen er koblet til drivakselen mens statoren er plassert mellom den drevne og drivakselen. En hydraulisk væske brukes til å overføre kraft. Når overføringen starter, overfører væsken dreiemoment til drivverket. Koblingsadferden ligner på en mekanisk clutch som driver en manuell girkasse.

Væskekoblinger – Flytende væske brukes til å overføre kraft gjennom hydrauliske systemer. Dette gir en jevn oppstart av en båndtransportør og forhindrer at båndet blir skadet av drivverkets påkjenninger. Væskekoblinger er mest brukt med ekorn-burmotorer. De tillater myk, tilnærmet jevn oppstart og akselerasjon. Det er mange bruksområder for denne typen koblinger. Hvis du leter etter en ny kobling, sørg for å sjekke ut de forskjellige typene koblinger som er tilgjengelige.

Fleksible koblinger er en annen type kobling. Fleksibiliteten til en fleksibel kobling er avgjørende for å overføre kraft til roterende utstyr. Du bør imidlertid vurdere den maksimale rotasjonshastigheten til utstyret ditt før du velger en kobling. Ellers kan fundamentene og påfølgende bevegelse av lagrene føre til feiljustering. Fundamenter bør også holdes innenfor toleransegrensene for koblingen du velger. Fleksible koblinger må koble to deler av roterende utstyr med aksler eller flenser.

Den mekaniske fleksibiliteten til en gitterkopling er den viktigste egenskapen til denne typen kopling. Den forbinder to aksler i et mekanisk system og overfører aksialtrykk til motoren. På grunn av dette må vekten av det roterende elementet eller akselen bæres av et spesielt trykklager i motoren. For å fungere på dette nivået, må motoren være klassifisert for vekten til det roterende elementet. De fleste stive koblinger er delte konfigurasjoner langs den aksiale senterlinjen.

Girkoblinger er en annen type mekanisk kobling. De har to akselnav med innvendige girtenner og er vanligvis store og tunge. En flytende avstandsholder skiller de to girkomponentene. Ideelt sett smøres en girkobling for å unngå slitasje på gnidningsflatene. En annen type fleksibel kobling er rullekjedekoblingen, som er en annen type fleksibel kobling. Den sistnevnte typen bruker nav montert på aksler og brukes vanligvis i lavhastighetstjenester.

I tillegg til å være holdbare, kan væskekoblinger være ekstremt effektive. De kan håndtere høye dreiemomenter og har en virkningsgrad på 94 prosent eller høyere. Hvis du kjører et kjøretøy som har en tendens til å stoppe og gå mye, vil det vanligvis operere i det laveste effektivitetsområdet. Å bruke væskekoblingen på denne måten vil bidra til å øke drivstofføkonomien, men det vil ikke gi deg en 100 prosent kraftoverføringseffektivitet.